Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  2. Αίτηση απόδοσης ΑΦΜ (Μ1) στην οποία συμπληρώνονται τα στοιχεία σας
  3. Εξουσιοδότηση επικυρωμένη σε ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.

Κόστος υπηρεσίας : από 10 ευρώ