Απαραίτητα στοιχεία:

  1. Να γνωρίζουμε τον Φορέα Δημοσίου στον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το παράβολο, την κατηγορία του παραβόλου και τον τύπο του ή τον 4ψήφιο κωδικό τύπου.
  2. Α.Φ.Μ. ή Κωδικούς Taxisnet

 

Η Πληρωμή του παραβόλου μπορεί να γίνει: 

α. Άμεσα με Πιστωτική / Προπληρωμένη / Χρεωστική κάρτα (απαιτούνται οι κωδικοί Taxisnet) – Το παράβολο θα είναι διαθέσιμο άμεσα για υποβολή στην εκάστοτε υπηρεσία.

β. Ετεροχρονισμένα σε όλες τις Τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ. – Το παράβολο θα είναι διαθέσιμο μετά από 1-2 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής του για υποβολή στην εκάστοτε υπηρεσία.

Κόστος υπηρεσίας: 3 ευρώ για την έκδοση, 5 ευρώ σε περίπτωση άμεσης πληρωμής