Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  2. ΑΦΜ
  3. Εξουσιοδότηση επικυρωμένη σε ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.

Κόστος υπηρεσίας : από 10 ευρώ