Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ εκδίδεται ηλεκτρονικά σε φυσικό πρόσωπο, ενεργό χρήστη των υπηρεσιών του Taxisnet και για κάθε Α.ΤΑ.Κ. χωριστά. Στις περιπτώσεις έγγαμων, η σύζυγος θα πρέπει να έχει δικούς της κωδικούς Taxisnet.

Το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για τις εξής ενέργειες (Χρήση πιστοποιητικού):

 • Μεταβίβαση ακινήτου με επαχθή αιτία
 • Μεταβίβαση ακινήτου με εκούσιο πλειστηριασμό
 • Μεταβίβαση ακινήτου με χαριστική αιτία
 • Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο ακινήτου
 • Αποδοχή κληρονομιάς
 • Εγγραφή υποθήκης
 • Σύσταση Οριζόντιας ιδιοκτησίας
 • Σύσταση πραγματικής δουλείας επί ακινήτου
 • Σύσταση προσωπικής δουλείας επί ακινήτου
 • Ανταλλαγή ακινήτου
 • Συζήτηση αγωγής ενώπιον δικαστηρίου
 • Άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου
 • Οποιαδήποτε ενέργεια ενώπιον δημόσιας αρχής πλην δικαστηρίου
 • Τροποποίηση σύστασης οριζόντιας/καθέτου ιδιοκτησίας
 • Διόρθωση συμβολαίου

Απαραίτητα στοιχεία:

 1. Κωδικοί Taxisnet
 2. Χρήση πιστοποιητικού

Κόστος υπηρεσίας : από 5 ευρώ