Απαραίτητα στοιχεία:

  1. Κωδικοί Taxisnet
  2. ΙΒΑΝ Τραπεζικού Λογαριασμού

Κόστος ελέγχου επιλεξιμότητας : 5 ευρώ

Κόστος υποβολής αίτησης μετά από τον έλεγχο της επιλεξιμότητας :  10 ευρώ