Απαραίτητα στοιχεία:

  1. Κωδικοί Taxisnet
  2. ΑΜΚΑ
  3. Αριθμός Παροχής ρεύματος (11 ψηφία)

Κόστος υποβολής αίτησης  :

Δικαιούχος με έναν φιλοξενούμενο 10 ευρώ

Δικαιούχος με πάνω από έναν φιλοξενούμενο 15 ευρώ