Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  2. Μισθωτήριο συμβόλαιο (κατατεθειμένο ηλεκτρονικά)
  3. Δήλωση αλλαγής στοιχείων (Μ1) στην οποία συμπληρώνονται τα στοιχεία σας
  4. Εξουσιοδότηση επικυρωμένη σε ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.

Ή

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  2. Κωδικούς Taxisnet

 

Κόστος υπηρεσίας : από 10 ευρώ