Απαραίτητα στοιχεία: 

Κωδικοί ΟΑΕΔ

Κόστος υπηρεσίας: 5 ευρώ