Απαραίτητα στοιχεία:

Ι.Κ.Α., Ε.Τ.Ε.Α. :

  1. Α.Μ. Ι.Κ.Α.
  2. Α.Μ. ΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ :

  1. Κωδικοί Taxisnet

Κόστος : 1 ευρώ