Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του πιστοποιητικού. 

  1. Κωδικοί Γ.Ε.ΜΗ.
  2. Να έχει πληρωθεί το ετήσιο τέλος Γ.Ε.ΜΗ.
  3. Να έχει ολοκληρωθεί η αυτοαπογραφή της εταιρίας.

Κόστος Υπηρεσίας : 5 ευρώ