Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Κωδικοί Taxisnet.
  2. Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN.

Κόστος υπηρεσίας: από 10 ευρώ