Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Κωδικοί Taxisnet.
  2. Α.Μ. Ο.Γ.Α.
  3. ΑΜΚΑ

Κόστος υπηρεσίας: από 10 ευρώ