Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που αναζητούν προσωπικό θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής σας ως υποψήφιο για εργασία σε μελλοντικές κενές θέσεις εργασίας και μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.

Απαραίτητα στοιχεία:

  1. Κωδικοί ΟΑΕΔ
  2. Κύρια ειδικότητα απασχόλησης για την οποία ενδιαφέρεστε
  3. Βιογραφικό Σημείωμα (έντυπο ή ηλεκτρονικό αρχείο)
  4. Πρόσφατη φωτογραφία (έντυπη ή ηλεκτρονικό αρχείο)

Κόστος υπηρεσίας : 10 €