Απαραίτητα στοιχεία :

  1. Κωδικοί Taxisnet
  2. ΑΜΚΑ
  3. Aριθμός κινητού τηλεφώνου, email
  4. ΙΒΑΝ Τραπεζικού Λογαριασμού

Επίσης, σε περίπτωση που έχετε φιλοξενούμενους στην κύρια κατοικία σας, χρειάζονται και οι δικοί τους Κωδικοί Taxisnet και το ΑΜΚΑ τους για να δηλώσουν τη συγκατάθεσή τους στην συμπερίληψή τους στην αίτηση και στην άντληση των προσωπικών και οικονομικών τους στοιχείων.

Κόστος υποβολής αίτησης μετά από τον έλεγχο της επιλεξιμότητας :  από 10 ευρώ