Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για την προκήρυξη που σας ενδιαφέρει καθώς και συγκέντρωση των δικαιολογητικών και αποστολή του φακέλου στον  Α.Σ.Ε.Π

Απαραίτητα στοιχεία:

  1. Κωδικοί πρόσβασης του ΑΣΕΠ ή κωδικοί taxisnet.
  2. Δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την κάθε προκήρυξη Διαγωνισμού.
  3. Παράβολο για τον ΑΣΕΠ, αξίας όπως προσδιορίζεται από την κάθε προκήρυξη Διαγωνισμού.

Κόστος υπηρεσίας : από  25 ευρώ