Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων Ι.Κ.Ε , Ε.Π.Ε , Α.Ε , Ο.Ε.Ε.Ε 

Η διαδικασία ίδρυσης της Επιχείρησης σας είναι απλή και γρήγορη αφού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι πολύ λίγα και απλά και ο χρόνος σύστασης είναι περίπου 10 – 20 εργάσημες.Το πιο σημαντικό είναι πως ΔΕΝ χρειάζεται επίσκεψή σας αφού εμείς αναλαμβάνουμε την όλη διαδικασία .

Α. Ίδρυση Ε.Π.Ε.

3 βήματα για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα

1. Υπηρεσίες πακέτου

 • Ίδρυση εταιρίας
 • Διεκπεραίωση της διαδικασίας για τη σύσταση της εταιρίας
 • Άνοιγμα λογαριασμού σε ελλινική τράπεζα
 • Πιστοποίηση καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου
 • Έκδοση σφραγίδας της εταιρίας
 • Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES

2. Έρευνα αγοράς

 •  Έυρεση εργασιακού χώρου για αγορά ή ενοικίαση
 • Έυρεση και πρόσληψη προσωπικού
 • Καθοδήγηση για την προμήθεια όλου του απαραίτητου εξολπλισμού για την λειτουργία της εταιρίας σας

3. Λογιστική – Φοροτεχνική Υποστήριξη

 •  Καθοδήγιση και συμβουλές 
 • Τήρηση βιβλίων της εταιρίας
 • Μηνιαία παρακολούθηση λογιιστικών
 • Μηχανογράφηση

Β. Ίδρυση εταιρίας Ι.Κ.Ε. 

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία ;

 • Η  Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία μπορεί να ιδρυθέι και απο ένα πρόσωπο
 • Καταστατικό της εταιρίας το οποίο συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο
 • Έδρα της εταιρίας
 • Ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. ( μόνο διαχειριστές )
 • Η έναρξη της Ι.Κ.Ε. γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η. ( Υπηρεσίας μιίας Στάσης )

Ποιά είναι τα στάδια ίδρυσης ;

1ο Βήμα :  Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική  άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

2ο Βήμα :  Έυρεση χώρου εγκατάστασης  

3ο Βήμα : Καταστατικό εταιρίας

4ο Βήμα : Συλλογή δικαιολογητικών έναρξης 

5ο Βήμα : Προεγγραφή στον Ο.Α.Ε.Ε.

6ο Βήμα : Υποβολή δικαιολογητικών στη Υπηρεσία μίας Στάσης. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ι.Κ.Ε.

Ε.Π.Ε.

Α.Ε.

Ο.Ε.

Ε.Ε.

Μ.Κ.Ο

Ατομική

 

Είδος Επιχείρησης

Κεφαλαιουχική

Κεφαλαιουχική

Κεφαλαιουχική

Προσωπική

Προσωπική

Κοινωνικού Σκοπού

Προσωπική

Α

Διαδικασίες ίδρυσης ανά Τύπο Εταιρείας

 

 

 

 

 

 

 

1

Ιδρυτικό Κεφάλαιο

1 €

2.400 €

24.000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

2

Εισφορές σε είδος

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

3

Εξωκεφαλαικές Εισφορές

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

4

Ελάχιστος αριθμός Εταίρων

>2

>2

>2

>2

>2

>2

1

5

Ευθύνη Εταίρων

Η ευθύνη Της ΙΚΕ και όχι των Εταίρων

Περιορισμένη έως το ποσού της Εισφοράς τους

Περιορισμένη έως το ποσού της Εισφοράς τους

Απεριόριστη

α. Οι Ομόρρυθμοι 100% & Προσωπική Περιουσία
β. Οι Ε.Ε. έως το ποσού της Εισφοράς τους

Απεριόριστη

6

Εκπροσώπηση και Διαχείριση

Α. Η Γενική Συνέλευση και
Β. Οι Διαχειριστές της

Α. Η Γενική Συνέλευση και
Β. Οι Διαχειριστές της

Α. Η Γενική Συνέλευση και
Β. Οι Διαχειριστές της

Οι Εταίροι της

Οι Εταίροι της

Οι Εταίροι της

Οι Εταίροι της

7

Διάρκεια

12 έτη

Αορίστου

> 50 ετών Συνήθως

Αορίστου

Αορίστου

Αορίστου

Αορίστου

8

Σημείο ‘Έναρξης -Σύστασης

ΚΕΠ ή  ΓΕΜΗ

Πιστοποιημένος Συμβολαιογράφος

Πιστοποιημένος Συμβολαιογράφος

ΚΕΠ ή  ΓΕΜΗ

ΚΕΠ ή  ΓΕΜΗ

Υπουργείο Εργασίας

ΚΕΠ ή  ΓΕΜΗ

9

Ενδεικτικό Κόστος ίδρυσης -σε ΓΕΜΗ

80 €

80 €

80 €

60 €

60 €

200 €

60 €

10

Άλλες Οικονομικές Επιβαρύνσεις, πχ Συμβολαιογράφου

44,02  πλέον 6 € ανά φύλλο πλέον Φπα 24%

44,02  πλέον 6 € ανά φύλλο πλέον Φπα 24%

500 € πλέον 6 € ανά φύλλο πλέον Φπα 24%

0 €

0 €

0 €

0 €

11

Άλλες Οικονομικές Επιβαρύνσεις, Δικηγόρου εφόσον απαιτείται

Δεν  απαιτείται, κατόπιν συμφωνίας εφόσον χρειαστεί

Δεν  απαιτείται, κατόπιν συμφωνίας εφόσον χρειαστεί

Δεν  απαιτείται, κατόπιν συμφωνίας εφόσον χρειαστεί

Δεν  απαιτείται, κατόπιν συμφωνίας εφόσον χρειαστεί

Δεν  απαιτείται, κατόπιν συμφωνίας εφόσον χρειαστεί

Δεν  απαιτείται, κατόπιν συμφωνίας εφόσον χρειαστεί

Δεν  απαιτείται

12

Εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών

Δεν  απαιτείται

Δεν  απαιτείται

0,5%  ή 1% επί του Κεφαλαίου της Εταιρείας

0,5%  ή 1% επί του Κεφαλαίου της Εταιρείας

0,5%  ή 1% επί του Κεφαλαίου της Εταιρείας

Δεν  απαιτείται

Δεν  απαιτείται

13

Φόρος συγκέντρωσης Κεφαλαίου

1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

14

Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί του Κεφαλαίου

0%

0%

1‰ 

0%

0%

0%

0%

ΒΦορολογία ανά Τύπο Εταιρείας Ι.Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.Ε.Ο.Ε.Ε.Ε.Μ.Κ.Ο. Ατομική
1Εταιρικός Φόρος29%29%29%29%29%29%*
2Φόρος σε Μερίσματα15%15%15%0%0%0%0%
3Προκαταβολή Φόρου100%100%100%100%100%100%100%
4Τέλος Επιτευδεύματος1.000€1.000€1.000€1.000€1.000€650€
ΓΠλεονεκτήματα Ι.Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.Ε.Ο.Ε.Ε.Ε.Μ.Κ.Ο.Ατομική
1Απουσία Ελάχιστου ΚεφαλαίουΝαιΌχιΌχιΝαιΝαιΝαιΝαι
2Απλή και γρήγορη έναρξη μέσω ΓΕΜΗΝαιΝαιΌχιΝαιΝαιΝαιΝαι
3Ευελιξία στη λήψη αποφάσεωνΝαιΌχιΌχιΝαιΝαιΌχιΝαι
4Χρηματοδότηση Μέσω του ΧρηματιστηρίουΌχιΌχιΝαιΌχιΌχιΌχιΌχι
5Χαμηλό Κόστος ΊδρυσηςΧαμηλόΜέτριοΥψηλόΧαμηλόΧαμηλόΧαμηλόΧαμηλό
ΔΜειονεκτήματα Ι.Κ.Ε.Ε.Π.Ε. Α.Ε.Ο.Ε.Ε.Ε.Μ.Κ.Ο.Ατομική
1Υψηλό λειτουργικό ΚόστοςΌχιΝαιΝαιΌχιΌχιΌχιΌχι
2Αδυναμία άντλησης Κεφαλαίων από το ΧρηματιστήριοΝαιΝαιΌχιΝαιΝαιΝαιΝαι
3Τήρηση ταμείουΝαιΝαιΝαιΌχιΌχιΌχιΌχι
4Τήρηση Διπλογραφικών βιβλίωνΝαιΝαιΝαιΌχιΌχιΌχιΌχι
5Δύσκολη μεταβίβαση ΜεριδίωνΌχιΌχιΌχιΝαιΝαιΝαι
6ΧρηματοδότησηΝαιΝαιΝαιΌχιΌχιΌχιΌχι
7Υποχρεωτική Ασφάλιση Εταίρων στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)Μόνο οι διαχειστέςΝαιΤα μέλη του Δ.Σ. όπου είναι ταυτόχρονα και μέτοχοι με ποσοστό άνω του 3%ΝαιΝαι –

 

 

Ναι